Om onze natuurculturele wereld meer humaan en duurzaam vorm te geven ligt geen draaiboek klaar. En vanwege de wereldwijde verwantschapsstructuren tussen mensen, dieren, planten en voorwerpen, is de opgave ontzaglijk complex. We weten dat het radicaal anders moet, maar hoe?

Between No-Longer and Not-Yet, is een plaats, moment of beweging met ruimte voor verbeelding. Via het werk van meer dan 30 startende en gevestigde ontwerpers (waaronder Jet en Pieke Bergmans, Social label, Giulia Pomplj, Edward van Vliet, Teun Zwets, zie hieronder) roept Kazerne op om het potentieel van deze tussenfase zinvol te gebruiken om te dromen, ons te laten verwonderen en inspireren door hoopvolle nieuwe perspectieven.