Tentoonstellingen aanmelden

Bevrijd! Religie en de Militair

Ikonenmuseum Kampen, Kampen

In het jaar 2020 vieren we overal in Nederland dat het 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd en dat we nu al 75 jaar mogen leven in vrijheid. De Geallieerden, de Nederlandse militairen van de Prinses Irene Brigade en Nederlandse verzetsstrijders hebben hun leven in de waagschaal gezet voor de vrijheid van anderen. In alle eeuwen hebben soldaten zich ingezet voor een doel dat groter was of is dan zijzelf. Zoals religie, godsdienst en geloof, met het leven vervlochten was van de mensen, zo was en is dat ook vervlochten met het leven van de militair. In deze expositie worden eeuwenoude verhalen van soldatenheiligen naast hedendaagse ervaringen van soldaten anno nu gelegd. Deels zullen ikonen uit de 16e t/m de 19e eeuw worden getoond, een ander deel van de expositie zal worden ingericht in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging van de Nederlandse Krijgsmacht.

Van 3 apr 20 21

t/m 30 okt 20 21