Libanon, een land op het kruispunt van Oost en West, heeft sinds het begin van de jaren 2000 een in elk opzicht bruisend artistiek leven. Design vormt geen uitzondering op deze dynamiek en is er zelfs een van de belangrijkste indicatoren van. De tentoonstelling Beiroet. De tijden van het design tracht een analyse te maken van deze specifieke situatie, waarin tegelijk economische en architectonische wederopbouw, sociaal bewustzijn en internationale ontwikkeling samengaan. Het design op zich kristalliseert dit verlangen om het eigen lot en imago in handen te nemen door voorwerpen en vormen voor te stellen die zich bewust zijn van de veelvoudige erfenis maar die ook diep geworteld zijn in een complexe werkelijkheid. Om de dynamische lijnen te begrijpen die de ontwikkeling van het design in Libanon mogelijk hebben gemaakt, is de tentoonstelling Beiroet. De tijden van het design opgebouwd uit drie ensembles. Het eerste gaat over het begin van de discipline in Libanon tussen de jaren 1950 en 1970, het tweede over de jaren 2000 tot vandaag en tenslotte is er een derde gewijd aan het Minjara-project en de filosofie ervan. De tentoonstelling Beiroet. De tijden van het design, de eerste in zijn soort, wordt vergezeld van een publicatie waarin, ook voor het eerst, de verschillende aspecten van deze opkomende scène worden belicht. Beeld: Marc Baroud – collection Mudac