Het Biesbosch Museum belicht verleden, heden en toekomst van de Biesbosch. In zeven museumzalen en zes kabinetten wordt op chronologische wijze de geschiedenis van de Biesbosch vanaf de St. Elisabethsvloed tentoongesteld
Een animatie van de St. Elisabethsvloed waarin de ramp zich in 1421 over de Groote of Zuidhollandsche Waard voltrekt is het startpunt van de rondgang door het museum.

De Biesbosch is door de eeuwen heen door de mens gebruikt om op allerlei manieren in zijn levensonderhoud te voorzien. Vanaf de vloed in 1421 tot 1970 was een getijdenverschil van twee meter een belangrijke factor om rekening mee te houden. Na de afsluiting van het Haringvliet in het kader van de Deltawerken is het getijdenverschil teruggebracht tot 20 à 30 centimeter.

De Biesbosch Beleving is een maquette van 30 x 30 meter met steeds wisselende waterstanden. Door water in en uit te laten stromen wordt het bijzondere unieke karakter van de Biesbosch als zeldzaam zoetwatergetijdengebied getoond. De sluisjes en andere kunstwerken in de Biesbosch Beleving tonen hoe in Nederland met de beheersing van het water omgegaan wordt.

De Pannekoek is het buitenmuseum van de Biesbosch. Het is een griendencomplex (een griend is een akker met wilgen) van ongeveer 8 hectare groot dat direct naast het Biesbosch Museum ligt.
Een deel van deze griend wordt jaarlijks gesneden en een deel wordt om de drie jaar gehakt.
Het gebied is gratis toegankelijk en voorzien van wandelpaden. Op het gebied staat ook een schrankkeet, een onderkomen waar de griendwerkers vroeger gedurende hun werkzaamheden de hele week in verbleven.
De uitgezette wandeling van 2 km voert verder langs een wilgentuin en een vangpijp van een eendenkooi.