In de beelden van Anita Voets staat de mens en haar mysterie centraal. Het zijn in steen gehouwen en brons gegoten overwegend vrouwelijke, mythologisch getinte wezens. Het ongepolijste, niet-af zijn is voor de kunstenares een uiting van de voortdurende zoektocht van de mens naar her–innering. Haar verbeelding van ieders individuele reis om tot de eigen unieke blauwdruk te komen. Intussen luisterend naar de stilte …

In basis werkt zij vanuit realistische gezichten die verder worden uitgewerkt in een meer impressionistisch, abstracter geheel. Gelijk opgaand. Niet zozeer omdat ze dat nastreeft, maar  eenvoudigweg omdat het zo ontstaat. In deze expositie is eerder en huidig werk te bezichtigen; een blauwdruk van haar werk en ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar.