In de tentoonstelling Blik op Haarlem – toen nu straks laat het ABC Architectuurcentrum zien hoe die ontwikkeling van Haarlem tot stand is gekomen. Uitgangspunt bij dit project zijn 17deeeuwse schilderijen die door het Frans Hals Museum zijn uitgekozen voor een unieke tentoonstelling in dezelfde periode met Haarlemse stadsgezichten, met als titel Blik op Haarlem – Ruisdael Berckheyde Van Goyen.
De expositie in het ABC loopt parallel aan de tentoonstelling in het Frans Hals Museum Blik op Haarlem – Ruisdael Berckheyde Van Goyen. De vergezichten met de Bavokerk aan de horizon waren in de 17de eeuw zó populair dat ze zelfs een eigen naam kregen: Haarlempjes. Deze Haarlempjes en andere bijzondere stadsgezichten zijn nu te zien in de eerste tentoonstelling ooit gewijd aan het 17de-eeuwse Haarlemse stadsgezicht. Het Frans Hals Museum laat Haarlem en het omringende landschap zien door de ogen van toonaangevende schilders als Jacob van Ruisdael, Jan van Goyen, Gerrit Berckheyde en vele anderen.
Stap vervolgens in de schoenen van de 17de-eeuwse meesters en ga mee met de gidsen van het ABC. Kies uit een van de wandelexcursies en zie waar Ruisdael, Berckheyde en Van Goyen stonden en luister naar de verhalen over de stad van stedenbouwkundige professionals.