In BOUT IT #3 geven OSCAM en Top Notch een podium aan vrouwelijke en non-binaire hiphopartiesten en de grote bijdragen die zij aan het genre hebben geleverd. Hiphop is meer dan muziek: het is zowel een vorm van persoonlijke expressie als een gedeelde cultuur. Hiphop – de kunst en cultuur – is enorm populair op wereldschaal en met alle sociaal-economische achtergronden, maar wordt binnen de professionele kunstwereld vaak verkeerd begrepen. Door hiphop in een museum te plaatsen ontstaat er ruimte voor een interessante kruisbestuiving tussen twee ogenschijnlijk verschillende kunstwerelden. Het globale wordt lokaal, het persoonlijke wordt cultureel en het hoorbare wordt visueel. Vrouwelijke visies op hiphop hebben in de muziekindustrie gepionierd sinds het ontstaan ​​van het genre en hebben onmiskenbaar de weg vrijgemaakt voor de wereldwijde groei van het genre. Tot op de dag van vandaag worden deze visies over het hoofd gezien in de nog steeds door mannen gedomineerde scene.⁠⁠ Om hier verandering in te brengen, werken OSCAM en Top Notch opnieuw samen voor de nieuwste editie van de terugkerende hiphoptentoonstellingsreeks BOUT IT. Voor BOUT IT #3 is onze open ruimte gedeeltelijk omgetoverd tot een tienerkamer uit de jaren 90. In onze tienerjaren speelden muziekidolen een cruciale rol op onze reis naar volwassenheid. Naast het vertalen van herkenbare gedachten, gevoelens en ervaringen in hoorbare kunst, werden ze rolmodellen die verschillende manieren lieten zien om onszelf te worden en onze waarheid te leven. De Teenage Room is een warme herinnering die weer tot leven wordt gewekt en ons eraan herinnert om groots te dromen en onze eigen rolmodellen te worden. Beeld: BOUT IT, Oscam