Met het vierjarige participatieproject De Delftse Blik zoekt Museum Prinsenhof Delft naar nieuwe verbindingen met de stad en haar inwoners door de collectie, de geschiedenis van Willem van Oranje en Delft te koppelen aan hedendaagse thema’s. Dit jaar staat het thema ‘veiligheid’ centraal. Precies 450 jaar geleden vluchtte Willem van Oranje naar Delft, op zoek naar een veilige thuishaven. Wat betekent veiligheid voor nieuwe Delftenaren (waaronder vluchtelingen en migranten), nazaten van kolonialisme in het Caribisch gebied, Delftse studenten of jongeren van sociaal-culturele instelling CANIDREAM? Met deze communities gaan we in gesprek, waarbij we luisteren naar hun persoonlijke ervaringen, meningen en verhalen.

Buitententoonstelling
Dit jaar treedt het museum letterlijk buiten de muren van het Prinsenhof met een buitententoonstelling op de Oude Delft. Museum Prinsenhof Delft stelt de verschillende deelnemende gemeenschappen de vraag: Wat betekent veiligheid voor jou? En wanneer, waar, of bij wie voel je je veilig? Hierbij komen bijzondere verhalen aan het licht. Naar aanleiding van deze verhalen heeft elke community een object uit het museum gekozen, dat hun blik op veiligheid het beste verbeeldt. Deze selectie verhalen en objecten is nu te zien op de Oude Delft.

Beeld: Museum Prinsenhof Delft, Delftse Blik