Maak kennis met de van oorsprong Oostenrijkse Christa Ehrlich, die honderd jaar geleden naar Voorschoten vertrok en daar baanbrekend modern tafelzilver ontwierp. EXPERIMENT IN VORMGEVING Ontwerper Christa Ehrlich (1903-1995) vergaarde in de jaren twintig en dertig bekendheid met haar krachtige, elegante zilverwerk. Als twintiger maakte ze al snel naam in Wenen, waarna ze de overstap maakte naar de zogenaamde Zilverfabriek van Van Kempen, Begeer & Vos (de K.N.E.B.) in Voorschoten. Hier experimenteerde zij met modernistische vormgeving en de taal van de machine. Zo creëerde zij ontwerpen die een spannend contrast vormden met het klassieke zilver dat in die tijd werd gemaakt. BIJZONDERE PLEK IN COLLECTIE Aanleiding voor deze tentoonstelling vormt de recente vondst van een deel van Ehrlichs persoonlijke archief. Dit archief met ontwerpen, foto’s en documenten onthult nieuwe informatie over Ehrlichs netwerk en werkwijze. Het vormt een bijzondere aanvulling op de collectie van Museum De Lakenhal. Hierin bevinden zich meerdere werken van de nabijgelegen Voorschotense Zilverfabriek, de plek waar Ehrlichs experimentele werk in productie werd genomen.