Tentoonstellingen aanmelden

Christian Zanotto – Chronomads – Dag van de Hedendaagse Kunst – Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam

Red Stamp Art Gallery, Amsterdam

Op zaterdag 13 oktober, de “Internationale Dag van de Italiaanse Hedendaagse Kunst” , zullen het Italiaans Cultureel Instituut en Red Stamp Art Gallery, van 11:00 tot 20:00 uur (openingsborrel 16:00 tot 20:00 uur) Christian Zanotto’s Solotentoonstelling CHRONOMADS openen.

Tentoongesteld wordt een groep uitgekozen werken: virtuele sculpturen op paneel van kristal, video’s en holografische werken, die uit de periode 2007-2017 komen en de structuur en reikwijdte van het traject van Zanotto duidelijk maken, die al vanaf zijn vormende jaren zijn interesse op verschillende technologieën richt. Hierin vindt hij een manier om alle ervaringen die hij via traditionele expressieve vormen heeft verworven te verenigen. Hij zoekt en bereikt daarbij een ongewone eenheid tussen twee kanten: het numerieke en ontastbaare aspect van zijn werken en dat van hun materiële vertaling, waarbij hij impliciete en onontgonnen kanten en mogelijkheden ontdekt van een bepaalde techniek waarvan hij de grenzen verkent en oprekt.

Christian Zanotto probeert de natuur te onderzoeken van het virtuele domein, van het immateriële, van het “metafysische”, van wat verborgen ligt onder de algemene waarnemingsdrempel, van de dimensies van de werkelijkheid die zich langzamerhand steeds meer kenbaar maken aan ons bewustzijn, ook naar aanleiding van de implicaties van het meest recente wetenschappelijk onderzoek. De kunstenaar, met zijn scherpzinnige vooruitziende en humanistische gevoeligheid, toont ons diverse inzichten en visies die betrekking hebben op het actuele moment in de geschiedenis, door in te gaan op fundamentele thema’s en aspecten van het heden, die tot de dag van vandaag nog maar weinig verkend en zeker niet volledig begrepen worden.

De werken voeren krachtige en raadselachtige figuren ten tonele met een intense aantrekkingskracht. De complexe composities met hun talloze verfijnde en geraffineerde details rijzen op uit een innemende zwarte en spiegelende achtergrond. Hierin verschijnen, naast het gereflecteerde beeld van de toeschouwer, machines, objecten en structuren met een hermetische functie, lichamen met androgyne en plastische trekken waar de sensuele component een leidende rol vervult, code om de meest primordiale en intieme kant van het wezen te bereiken, waar elke sensatie en redenatie zijn oorsprong heeft: voor Zanotto is de formele expressie nooit doel op zich, maar deel van de conceptuele inhoud van het werk.

De tentoonstelling toont een intense kunstzinnige visie, avant-gardistisch, die verleidt en fascineert dankzij zijn sterke esthetische/scenische impact en die complexiteit en diepgang bevat, en reacties en reflecties stimuleert door waarneming, psychologie en emoties erbij te betrekken en semantische kortsluiting die in gang wordt gezet door symbolen: een complexe visuele kosmos die als een ideografisch alfabet gelezen moet worden, waar majestueuze en hybride simulacra een donkere wijdte domineren, en ons vertellen van een omnipresente en hemelse vloeibare tijd-ruimte waar verleden, heden en toekomst zich mengen.

CHRONOMADS verwijst reeds in de titel naar de tijd en het idee van een nomadische en multidirectionele beweging in diens stroom of lagen: het geheel van werken, interpreteerbaar als een visuele metatekst, kijkt en toont ons een symbolische, mythische, filosofische sleutel, universele en tegelijkertijd hedendaagse thema’s en gebeurtenissen, en raakt deze in hun essentie. Deze problematiek gaat van het niveau van het zelf en het individu tot aan dat van de massa, en de sfeer van geheimzinnige en hiëratische entiteitenen donkere krachten, zinspelingen op veronderstelde regels en verborgen intriges, in een uitgebreide emblematische voorstelling van diverse aspecten van onze tijd en van vergane tijden, waar de actualiteit en het hier-en-nu alle informatie van de reeds gepasseerde tijd en de toekomst bevat en samenvat.

De openingsborrel wordt u aangeboden door Radisson Blu Hotel, Amsterdam, event partner

Van 13 okt 20 18

t/m 5 jan 20 19