Classroom is een architectuurtentoonstelling die zich buigt over leeromgeving van jongeren. De tentoonstelling neemt het klaslokaal als vertrekpunt en onderzoekt de invloed ervan op de ontwikkeling van de adolescent. De pandemie vormde een belangrijke inspiratiebron voor de tentoonstelling. De coronacrisis benadrukte immers dat waar en hoe je leert een grote rol speelt tijdens de overgangsfase van kind tot volwassene.

Het traditionele klaslokaal waarin ‘frontaal’ wordt lesgegeven wordt al tientallen jaren in twijfel getrokken. Recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten op vlak van digitalisering, ecologie en de veranderende arbeidsmarkt hebben een belangrijke impact op en stellen nieuwe eisen aan de manier van leren. Deze overgang vereist nieuwe soorten van leerruimtes en stelt de traditionele organisatie van de school ter discussie.

Aan de hand van maquettes van iconische schoolgebouwen, video’s met getuigenissen van leerlingen, schoolmeubilair en grondplannen roept de tentoonstelling twee belangrijke vragen op. Welke leeromgevingen hebben we vandaag nodig? En hoe passen we bestaande schoolgebouwen aan deze nieuwe eisen aan?

Over het project

De tentoonstelling Classroom is een coproductie met Garagem Sul (Lissabon), arc en rêve centre d’architecture (Bordeaux) en Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt). Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Locaties

Garagem Sul (Lissabon)
14.03 t/m 10.09.2023

arc en rêve centre d’architecture (Bordeaux)
13.10.2022 tot 12.02.2023

Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
01.10.2023 tot 18.02.2024