Classroom is een architectuurtentoonstelling die tot stand kwam in een Europese samenwerking met CCB-Garagem Sul (Portugal) en Arc en Rêve (Bordeaux), die stilstaat bij de impact die de Covid-pandemie heeft gehad op de leeromgeving van jongeren. Leerlingen kregen geen les meer in een klaslokaal, maar volgden online onderwijs. Heeft dit onze kijk op de klasruimte veranderd?

Het traditionele klaslokaal waarin ‘frontaal’ wordt les gegeven wordt al tientallen jaren in twijfel getrokken. Recente ontwikkelingen in digitalisering hebben een belangrijke impact op de manier van leren. Deze overgang vereist nieuwe soorten van leerruimtes en stelt de traditionele organisatie van de school ter discussie. Daarnaast is het ook duidelijk dat – zelfs als onderwijsprogramma’s evolueren – het bestaande gebouwenbestand een onontkoombaar onderdeel zal vormen van het onderwijslandschap van de toekomst. Het toekomstige onderwijs zal voornamelijk plaatsvinden in reeds bestaande gebouwen.

De tentoonstelling zet 2 belangrijke vragen op de voorgrond: Welk type leeromgeving hebben we vanaf nu nodig, en hoe passen we bestaande schoolgebouwen aan deze nieuwe eisen aan?

Beeld: Jean Mermoz, professional high school, Beziers France