Interactions is een talentontwikkelingstraject van POST, waarbij het uitwisselen van perspectieven, werkmethodes en kennis centraal staat. Makers en denkers vanuit verschillende disciplines werken samen aan een zelf vormgegeven eindpresentatie rondom een centraal thema. De focus van het programma is om de individuele praktijk van elke deelnemer te stimuleren binnen een collectief kader. Het traject wordt gecoördineerd door Marieke Folkers.

In het traject van 2021 vertrok de groep vanuit het idee van compost. Compost bevindt zich continu in een staat van transformatie en is een dynamisch levend proces. Het is een microsysteem in zichzelf, dat voeding biedt aan een groter macrosysteem. De mens heeft een onmiskenbare rol in deze wisselwerking. Wat wij aan onze compost toevoegen keert uiteindelijk weer terug naar de aarde. Binnen compost zijn er oneindige verbindingen: tussen verleden, heden en toekomst, tussen micro en macro, mens en aarde, leven en dood. Deze wisselwerkingen kun je metaforisch terugvinden bij de Interactions-deelnemers. Elk werk is een inkijkje in hun persoonlijke binnenruimte. Tegelijkertijd voedt elk werk, elk individu, elk verhaal, het grotere geheel van het collectief.

Deelnemers: Mario Sergio Alvarez, Hans-Hannah, Sabina Mikelic, Marjoke van de Plassche, Lotte de Schouwer, Sophie Thedinga
Wanneer: 11.12.2021 – 16.01.2022, open van donderdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00
Waar: POST Nijmegen, Van Oldenbarneveltstraat 63‑A