Deze expo, samengesteld door Claire Wellesley-Smith als onderdeel van de International Conferentie Culture and Mental Health, viert verschillende manieren van het collectieve maken. De werken in deze expo zijn een reflectie op de kleine verhalen die ons verbinden met de manier waarop we het dagelijks leven en haar uitdagingen ervaren:  maatschappelijk geëngageerde kunstprojecten, werk gecreëerd in collectieve settings zoals buurthuizen, bibliotheken en gevangenissen, tot zoomruimtes waar maken ‘apart en samen’ gebeurde tijdens de pandemie. Deze expo toont reacties van zelden gehoorde stemmen en stelt onze veronderstellingen over veerkracht en welzijn in vraag.

Connective Material verkent internationale antwoorden op verbinding door materialen en maken. Het brengt werk over deze thema’s samen van diverse groepen, zoalsvluchtelingen en asielzoekers, LGBTQ+, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, mensen met ervaring, jongeren, intergenerationele groepen en gezondheidswerkers.

Beeld: website Museum Dr. Guislain