In zijn Consilium Humanum verbeeldt kunstenaar Ab Bol zijn visie op de emoties, het gedrag en de beweegredenen van de mens. De plattegrond van de mens is een fictief systeem, gebaseerd op de classificatiesystemen zoals die door biologen en naturalisten worden gebruikt.

Al zijn hele leven is Ab Bol bezig met verzamelen. De gevonden steentjes, schelpen, takjes en schedeltjes vinden nu een plek in zijn kunstwerken. De handgemaakte kasten en kabinetten doen denken aan de presentatievormen van natuurhistorische musea en de rariteitenkabinetten van vroeger. Echter, met één belangrijk verschil: de jachttrofeeën, vlinderkasten en natuurverzamelingen laten altijd de blik van de mens op de natuur zien. De natuur wordt hierin volgens menselijk inzicht geordend. In zijn Consilium Humanum draait Ab Bol deze blik om: vanuit zijn kunstwerken kijkt de natuur naar de mens, die op zijn beurt geordend en doorgelicht wordt.

Het in 2016 gestarte kunstproject is nog volop in ontwikkeling. In de plattegrond van de mens worden nog steeds nieuwe vondsten toegevoegd en nieuwe ontdekkingen gedaan. De mens wordt zo steeds duidelijker in beeld gebracht.