Onder de noemer Open Science streeft de wetenschap naar meer transparantie en brede toegankelijkheid. Ook in de kunst wordt er steeds vaker in en vanuit het collectief gewerkt. Idealen als gelijkwaardigheid, collectief belang en duurzaamheid liggen hieraan ten grondslag.

Tijdens de expositie  delen diverse kunstenaars en wetenschappers hun werkwijze met het publiek, in presentaties, performances, workshops en gesprekken. Hierin komen verschillende dilemma’s rondom auteurschap, inclusie en toegankelijkheid en zeggenschap aan bod.

In de tentoonstelling is werk te zien van Constant Dullaart, Aram Lee, Semiconductor en Sunflower Soup.