Criminaliteit is een mannending. Toch?
Vaak denken we uitsluitend aan mannen bij misdrijven als mishandeling, moord, bankroof 
en oplichting. Maar is dat wel terecht? Bestaan er geen zware vrouwen, linke meiden en 
bad girls? Natuurlijk bestaan die! Waarom denken we dan van niet? Zijn vrouwen simpelweg gewiekster en worden ze minder snel gepakt? Of zijn vrouwen braver en zijn het toch 
echt de mannen die vaker het criminele pad op gaan?

De eenvoudige verklaring is dat er tot voor kort weinig aandacht was voor vrouwen in de criminaliteit. Criminaliteit werd altijd met mannen geassocieerd. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren laat echter zien dat vrouwen actiever zijn en waren in de (georganiseerde) misdaad dan lang is gedacht. In sommige markten blijken vrouwen zelfs opvallender aanwezig te zijn, al spelen zij deels andere rollen dan mannen, maar die zijn zeker niet minder gewelddadig, ingrijpend of belangrijk.

Deze tentoonstelling schetst, aan de hand van de levens van een aantal Nederlandse criminele vrouwen, hoe dun het lijntje is tussen criminaliteit en een ‘gewoon’ bestaan. 
Maar ook hoe ver criminele vrouwen kunnen gaan. En hoe belangrijk het is om vanuit een genderperspectief naar de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit te blijven kijken.

Gifmengster Goeie Mie
Dubbelspion Mata Hari
Arrestfoto van Nederlands Eerste Topcrimineel Lammertje Zondag
Poster Criminele vrouwen?