Tentoonstellingen aanmelden

Dasein und ich – Guus Slauerhoff, 50 jaar kunstenaar

Pictura, Groningen

‘Dasein und ich’
‘Dasein und Ich’- het bestaan en ik-vormt de rode draad door mijn hele werk. De thema’s daarin zijn: vergankelijkheid, melancholie, pijn, verlangen, strijd, dood, eenzaamheid en erotiek. Mijn worsteling met het leven en de schoonheid van het schurende bestaan.
In ruim 50 jaar als beeldend kunstenaar ben ik geïnteresseerd in het lot van de mens, de existentiële problematiek. Al in mijn eerste expositie in 1969 in de toenmalige galerie der A in Groningen komt dit tot uitdrukking.
In terugblik zie ik de bron als beeldend kunstenaar gelegen in mijn jeugd. Een ingrijpend verlies dat heeft plaatsgevonden is daar mede bepalend in geweest. Gaande weg heeft mijn biografisch leren mij meer en meer inzicht gegeven in mijn levensloop om er vervolgens ook beter richting aan te geven. Je moet het leven achterwaarts begrijpen om het voorwaarts te kunnen leven. (Citaat filosoof Kierkegaard.).
Al existerend, al wat ik doe en maak, is mijn essentie neerzetten. Mijn hele oeuvre zie ik als een neerslag van mijn biografisch proces. Via mijn beelden werd er meer en meer zichtbaar wat mij bezielt. Mijn beelden dragen mij door het leven – mijn beelden, dat ben ik.
Beeldende kunst dient uit te nodigen tot nadenken, beleven en ervaren. Mijn werken hebben dan ook geen titel. Het is een prikkeling tot zelfreflectie. Mijn kunst richt zich op het menselijk bestaan, de existentie.
www.guusslauerhoff.nl Guus Slauerhoff, beeldend kunstenaar.

Van 9 mei 20 21

t/m 20 jun 20 21