De tentoonstelling “De baksteen buiten de muren” biedt een overzicht van het werk met baksteen gerealiseerd door het atelier Aequo sinds zijn stichting in 2018. Aequo, opgericht door de ontwerpers Tim Defleur en Arthur Lenglin, bena- dert design met een plaatselijke aanpak. Plaatselijke vormgeving kan worden gedefinieerd als een creatieve aanpak die zijn oorsprong vindt in de plaats waaruit ze voortkomt. De rijkdommen ervan, materieel, cultureel, historisch of geologisch, vormen het systematische uitgangspunt voor de creatie. Naast zijn esthetische of functionele waarde wordt het voorwerp de narratieve drager van deze plaatselijk verankerde inspiratiebronnen en wordt het een getuige van het lokaal erfgoed. Beeld: Aequo – Rideau de brique, exposition la brique saffiche,2021.