De Batavia als boegbeeld
Een belangrijke trekpleister van Batavialand is het schip de Batavia, een reconstructie van een spiegelretourschip uit 1628. Een schip met een geschiedenis, een verhaal. Haar eerste tocht was vol intriges en muiterij. Diezelfde reis leed de Batavia aan schipbreuk voor de Australische westkust.

Op 4 oktober 1985 werd de kiel van de reconstructie gelegd onder leiding van Willem Vos. Een scholingstraject voor werkloze jongeren werd opgezet. Zij bouwden mee aan het schip, leerden een vak en deden ondertussen de nodige werkervaring op. Tien jaar later, op 7 april 1995, werd de Batavia door koningin Beatrix gedoopt.

Op de Batavia worden de verhalen over het leven aan boord van een VOC-schip tastbaar. Door er rond te lopen, het aan te raken en te ervaren.

Nieuw leven voor de Batavia
Om ervoor te zorgen dat de Batavia voor toekomstige generaties behouden blijft, is een duurzame oplossing wenselijk. Door de Batavia aan land te brengen én te houden zal haar levensduur verlengd worden.
Er zijn verschillende manieren om bij te dragen. Help je mee de Batavia aan land te brengen?
Kijk voor meer informatie op: https://www.batavialand.nl/de-batavia/steun-de-batavia