Tentoonstellingen aanmelden

De Keuze van de Burgemeester

Museum De Casteelse Poort, Wageningen

Dit najaar zou Geert van Rumund als burgemeester van Wageningen afscheid nemen van zijn stad. Maar vanwege de corona-crisis blijft hij nog zeven maanden extra in functie. Toch opent hij dit najaar zijn eigen expositie in het museum onder de titel “De Keuze van de Burgemeester”. Het museum biedt de burgemeester ter gelegenheid van zijn afscheid een gast-curatorschap aan, waarbij hij geheel naar eigen inzichten een tentoonstelling heeft ingericht.
Eén expositieruimte geeft een sfeerimpressie van de werkkamer van de burgemeester. In de drie bovenzalen van het museum komen verschillende thema’s aan bod. Allereerst aandacht voor de persoonlijke levensgeschiedenis van de burgemeester, uiteraard met de nadruk op kunst. Maar wel in de brede zin van het woord: naast beeldende kunst ook muziek, literatuur, film en theater. In de laatste ruimte tenslotte toont de burgemeester werk van kunstenaars die hij zelf kent en koopt, en van wie hij privé een collectie heeft opgebouwd.

Van 21 okt 20 20

t/m 29 aug 20 21