In Noord zijn de laatste jaren diverse inspirerende buurtinitiatieven van de grond gekomen die een nieuwe impuls geven aan het samen wonen en werken in ons stadsdeel.

Op 20 april a.s. gaat in Museum Amsterdam Noord (in het voormalige badhuis Vogeldorp) een tentoonstelling van start waar een viertal van dergelijke initiatieven worden gepresenteerd.

Deze tentoonstelling geeft een beeld van de Noorderlingen die bij die initiatieven betrokken zijn; en op de uitdagingen in de samenwerking met gemeente en andere organisaties, zoals woningcorporaties. De initiatieven die in de tentoonstelling centraal staan geven inzicht in de reden dat een initiatief is ontstaan, de link met de actiebereidheid uit het verleden, de rol van de gemeente en manieren om de samenwerking te verbeteren.

Gebaseerd op een recent onderzoek, laat de tentoonstelling zien wat er bij maatschappelijke initiatieven zoal komt kijken en gezamenlijk bereikt kan worden.

Daarnaast organiseert het museum discussieavonden waarop met belangstellenden wordt gesproken over de voorwaarden voor en mogelijkheden van dergelijke initiatieven.

Deze expositie is de eerste in een terugkerende serie waarin steeds het podium wordt geboden aan enkele Noordse buurtinitiatieven.

Beeld: Perbericht