ABC Architectuurcentrum Haarlem presenteert van 25 april tot en met 3 september de tentoonstelling over de transformatie van de voormalige ambachtsschool uit 1922 naar woongebouw ‘De Meester’. In het monumentale schoolgebouw aan de Verspronckweg volgden duizenden jongvolwassenen een beroepsopleiding: van vliegtuigbouwer tot kapper. Nu heeft het gebouw met de realisatie van maar liefst 178 woningen een nieuw leven gekregen.

Architectenbureau INBO ontwierp de transformatie van school naar woongebouw. Het maakte daarbij gebruik van foto’s en persoonlijke verhalen van oud-leerlingen en -leraren, onder meer opgetekend door de Haarlemse fotografe Charlotte Bogaert. Zij heeft de transformatie van de school sinds 2010 nauwgezet gevolgd en de school ‘geportretteerd’ voor een publicatie. Beelden van de geschiedenis heeft INBO ook zichtbaar gemaakt in het gebouw.

Met de verbouwing behielden of herstelden architecten Rik Bakker en Niek Schouten zoveel mogelijk van de monumentale details, zoals de brede gangen, het tegelwerk, de glas in lood ramen en de gewelfde plafonds. Ook besteedde zij veel aandacht aan het inpassen van balkons en buitenruimte zonder afbreuk te doen aan het gebouw. De bewoners ervaren dat ze in een schoolgebouw met geschiedenis wonen. Met de nieuwe woonbestemming van het gebouw en de toegevoegde nieuwbouw gaat deze plek de volgende honderd jaar tegemoet.

Onder de titel ‘De Meester van Haarlem’ wordt in twee zalen van het ABC de geschiedenis en transformatie geschetst van het gebouw. Van het gebruik als schoolgebouw, het ontwerp, de eerste steenlegging, de leerlingen en de leraren, de veranderingen van het onderwijs, de leegstand tot en met tekeningen en recente foto’s van de woningen die nu in de klaslokalen zijn gerealiseerd.