De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten sinds 1893 het meesterwerk “De moord op Marat” (1793) van Jacques Louis David. van de centrale. Ter illustratie van de  plaats die dit schilderij in het ontstaan van de moderne kunst inneemt, organiseren wij een tentoonstelling rond dit meesterwerk uit onze collecties. Voor het eerst bieden de Koninklijke Musea een nooit eerder geziene benadering van Davids werk niet alleen door een combinatie van historische en hedendaagse inzichten, maar ook een wetenschappelijke benadering via de presentatie van de resultaten van een onderzoekscampagne met laboratoriumonderzoek.

De driedelige tentoonstelling verleent het publiek een nieuwe kijk op Davids werk. Het eerste, wetenschappelijke deel toont de resultaten van het materiële en technische onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd op de “De moord op Marat” onder de titel “Face to Face”, waarbij voor het eerst de onderliggende tekening van het meesterwerk is blootgelegd. Dit onderzoek door het Europees Centrum voor Archeometrie van de Universiteit van Luik, is gebaseerd op het gebruik van wetenschappelijke beeldvormingstechnieken en niet-invasieve fysisch-chemische analyses in situ.

In een tweede, historisch luik ziet de bezoeker kopieën en ateliervarianten die bewaard zijn gebleven in Reims, Dijon, Parijs en Versailles, alsmede een versie uit een Franse privéverzameling. Een derde laatste en aanvullend deel omvat hedendaagse interpretaties van kunstenaars als Thomas Houseago, Gavin Turk, Jean-Luc Moerman, of een werk van Rachel Labastie, dat de focus van Marat naar Charlotte Corday verlegt, de afwezige protagonist in Davids voorstelling.

Beeld: de moord op Marat, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België