Kunst en zingeving in een onttoverde wereld (1924-1931)

In het kader van het Antwerpse stadsfestival Barokke Influencers stelt het KMSKA de expo De Pelgrim voor. In de schaduw van de historische avant-garde stichtten enkele Vlaamse kunstenaars in 1924 de katholieke kunstenaarsvereniging De Pelgrim. Hun doel? Zich afzetten tegen een wereld die steeds moderner wordt en teruggrijpen naar het geloof. Dat deden ze echter niet door vast te houden aan vroeger. Integendeel. Pelgrimkunstenaars begrepen het nieuwe, innovatieve aspect van moderne kunst maar al te goed en gebruikten het als tool om jong en oud terug naar de kerk te lokken. Noem het een ‘arrière-garde’. In zijn korte bestaan wist De Pelgrim tal van kunstenaars uit binnen- en buitenland samen te brengen. Deze expo duikt dieper in het (internationale) netwerk van de vereniging en de kunst die daaruit voortkwam. Verwacht je aan een boeiende mix van schilderijen, tekeningen en documenten.

Beeld: De Pelgrim, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen