De winterperiode ligt achter ons en sinds 1 april is het Fries Landbouwmuseum dan ook weer de gehele week geopend. Vanaf 15 april is de nieuwe expositie De schilders van het Friese land te bezichtigen. Ook zijn er twee kleine ‘uitstallingen’ die de moeite van het bekijken waard zijn.
Op 22 april openen diverse melkveehouderijen rondom Leeuwarden hun deuren voor publiek. Ook het Fries Landbouwmuseum doet mee aan deze ‘Toer de Boer’.

Fryslân als inspiratiebron voor menig kunstenaar
Hoe beeldden kunstenaars door de eeuwen heen het Friese boerenleven en het platteland af op doek en papier? De expositie ‘De schilders van het Friese land’ in het Fries Landbouw Museum laat dat zien. De tentoonstelling met meer dan 90 kunstwerken is te bezichtigen van 15 april tot 1 november 2023.

De rijke verscheidenheid aan landschapstypes in Fryslân vormt de inspiratiebron voor menig kunstenaar. In deze expositie zien we hoe kunstenaars het Friese plattelandsleven, met daarin de boer, het landschap, de dieren en de bedrijfsgebouwen door de eeuwen heen vastlegden in hun kunst. Al die werken samen laten een enorme afwisseling in kunstuitingen zien: van realistisch, figuratief, impressionistisch, expressionistisch, fijnschilderwerk en naïeve kunst tot abstract. Allemaal delen ze dezelfde liefde: De liefde voor het ‘heitelân’.

Bij de expositie verschijnt tevens een boek met dezelfde titel, die ook in een Friestalige uitvoering in onze museumwinkel verkrijgbaar is. Aan de expositie is tijdens het seizoen een activiteitenprogramma gekoppeld met workshops en lezingen.