Deze zomer zie je nog nét het dak van een zinkend huis boven het wateroppervlak van de Westsingel uitsteken. Amersfoort staat nog niet onder water gelukkig. Wèl vraagt kunstenaar Willem de Haan met zijn werk ‘Motor Home’ met humor aandacht voor de verwoestende kracht die water kan hebben. Motor Home is onderdeel van de tentoonstelling ‘De Stad en het Water’, te zien van 6 juli t/m 10 november.

Water is nuttig, van levensbelang zelfs, maar in ons laaggelegen land soms ook gevaarlijk en levensbedreigend. We kennen in Nederland een lange historie waarin we bezig zijn met het controleren, beheersen en benutten van water en waarin we tegelijkertijd ook moeten omgaan met de gevaren en de kracht ervan. In het licht van de huidige klimaatverandering, met periodes van hevige regenval en overstromingen, maar ook met langere periodes van droogte en vermindering van de waterkwaliteit, is het ook een actueel en urgent thema.

Museum Flehite laat de relatie zien van mensen met water in het verleden, het nu én in de toekomst. Een mix van oude en nieuwe kunst, foto’s en kaarten brengen de waterverhalen van Amersfoort tot leven. Jong en oud nemen een duik en ontdekken de strijdige rollen die het element in ieders leven speelt.

Amersfoort en het water

Amersfoort heeft, net als de rest van Nederland, van oudsher een nauwe band met water. De stad, gunstig gelegen aan de rivier de Eem, kent een veelzijdige geschiedenis waarin de Zuiderzee en de rivier, beken en bronnen, grondwater en grachten, een belangrijke plek innemen. In de tentoonstelling ‘De Stad en het Water’ is te zien hoe onlosmakelijk het water en de stad met elkaar verbonden zijn en hoe verschillend de rollen zijn die het water ook nu nog in ons leven speelt. Van de rol van het water bij het ontstaan van de stad, tot water als bron van rust, verkoeling, inspiratie en waterpret.

In de Stad en het Water verdiepen bezoekers zich in de verhalen over water als oorsprong voor de bruisende lakenhandel en bierbrouwerijen, water als bedreiging ten tijde van de Zuiderzeevloed in 1916, water als bondgenoot tegen oorlogsgeweld in de vorm van de Grebbelinie.  Architectuurcentrum FASadE brengt in de tentoonstelling het aspect wonen en water in beeld en gaat daarbij ook in op de actuele wateropgaven. Met foto’s van Rufus de Vries en Gerhard Oude Vrielink en interviews door Erik van Marissing.

Beeld: Motor Home van Willem de Haan drijft binnenkort door Amersfoort