In de zeventiende eeuw zijn de Utrechtse stadswallen prachtig in beeld gebracht door Herman Saftleven (1609-1685). Meer dan 150 van zijn tekeningen van ommuring van de stad zijn bewaard gebleven. De expositie op het RKD toont hiervan een selectie, met dank aan Het Utrechts Archief, dat een aantal tekeningen in bruikleen gaf. Om Saftlevens tekeningen te vertalen naar het Utrecht van vandaag, werd aan de Utrechtse fotograaf Maite Meijlink (2001) gevraagd om foto’s te maken op dezelfde plekken als Saftleven tekende. Er ontstaat een spannende wisselwerking tussen zeventiende-eeuwse tekeningen en foto’s uit 2022.