In het kader van het Vermeerjaar heeft Museum Paul Tetar van Elven de stoute schoenen aangetrokken en de meest beroemde vervalsing aller tijden in bruikleen aangevraagd bij Depot Boijmans van Beuningen. Het zal in de maanden mei en juni te zien zijn in het atelier van Paul Tetar van Elven. In het museum koppelen we het schilderij aan de kopieën van Tetar om het verschil tussen kopiëren en vervalsen uit te leggen. Ook wordt een nog niet eerder werk van Van Meegeren getoond, een onvoltooid werk met Bijbelse voorstelling.