Tentoonstellingen aanmelden

De vazen van De Bazel

Nationaal Glasmuseum, Leerdam

Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923) wordt gezien als één van de belangrijkste architecten van het begin van de twintigste eeuw. Het kantoorgebouw voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij, aan de Vijzelstraat in Amsterdam (gebouwd 1919-1926) wordt alom gezien als een meesterwerk en draagt tegenwoordig zijn naam. De Bazel was ook een belangrijke vernieuwer op het gebied van de interieurkunst en vormgeving en door zijn vooraanstaande positie was hij in 1915 de eerste kunstenaar die– mede op basis van gelijkgestemdheid – door de toenmalige directeur van de Glasfabriek Leerdam, P.M. Cochius (1878-1938) werd benaderd om verantwoord vormgegeven gebruiksglas te ontwerpen. En aan de verwachtingen die Cochius omtrent hem koesterde voldeed hij in alle opzichten. Vrijwel al zijn ontwerpen bleken – ofschoon ze hoge eisen stelden aan de techniek – goed uitvoerbaar. Verder belichaamde hij de ideeën, die onder meer bij Cochius leefden, om kunst en industrie te verenigen. De Bazel werd aangezocht om een persglazen servies te ontwerpen maar het persglas gaf nog dusdanige technische uitdagingen dat hij startte met ontwerpen voor een geblazen servies. In enkele jaren – vanaf 1917 – ontwierp hij vervolgens een stroom aan serviezen die geen naam kregen maar slechts aangeduid werden met opeenvolgende letters.

Beeld: website Nationaal Glasmuseum

Van 20 mrt 20 21

t/m 15 aug 20 21