Vrijdag 1 maart 2019 is de tentoonstelling met de titel ‘De Veranderende Wereld’ in het vierde caisson van het Watersnoodmuseum geopend door museumdirecteur Siemco Louwerse en Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI. De nieuwe, vaste tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het KNMI en toont op een wereldbol hoe de toekomst van de aarde en ons water er uit kan komen te zien als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste generatie hoge-resolutie klimaatmodellen worden voor bezoekers de effecten in beeld gebracht van het veranderende klimaat op het leven in Nederland. Dit alles met het doel om meer inzicht te geven in het klimaat van de toekomst en een ieder bewust te maken van de noodzaak om hier met elkaar wat aan te doen. Het thema klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke debat, vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwsberichten in de media waarin het onderwerp wordt besproken. Zo trokken in februari vele scholieren naar Den Haag om als ‘klimaatspijbelaars’ aandacht te vragen voor het klimaat van de toekomst. Bij veel mensen dringt het besef door dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het klimaat van de toekomst, met elkaar kunnen we daar positief aan bijdragen. In dat kader is het Watersnoodmuseum ook druk doende met de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum waarbij nauw zal worden samengewerkt met uiteenlopende kennispartners. Zodoende werd tijdens de bijeenkomst voor de opening van ‘De Veranderende Wereld’ een eerste overeenkomst getekend tussen het museum en het KNMI als eerste kennispartner voor het vraagstuk met betrekking tot het klimaat van de toekomst. Beeld: persbericht Watersnoodmuseum