Het Katwijks Museum stelt de vrouw centraal. Het museum krijgt exclusief de kans werk te tonen uit een hoogwaardige particuliere collectie, waaruit het vijf jaar geleden ook al genereus een andere selectie voor het voetlicht kon brengen. Passie voor de kunst, zowel uit de Haagse School als van hedendaagse kunstenaars is het kenmerk van deze collectie. In een dertigtal schilderijen toont de najaarsexpositie van het Katwijks Museum nu de uiteenlopende manieren waarop vooraanstaande negentiende- en twintigste-eeuwse kunstenaars als Willy Sluiter, Isaac Israëls, Peter van Poppel, Evert Pieters, Kees van Dongen, Jan Verhas, Sam Drukker, Jean-Pierre Cassigneul en Lita Cabellut zich lieten inspireren door de vrouw. Kom kijken naar trotse portretten, vrouwen in het dagelijks
Leven, intieme familiescenes, en naakt in uiteenlopende technieken.

Beeld: De Vrouw – Van Sluiter tot Cabelllut, Katwijks Museum