Wat hebben Pyke Koch en Marlene Dumas gemeen met rode dansschoenen? En wat doet de student met boodschappentas op het Plein van de Hemelse Vrede in een Utrechtse museumcollectie? De nieuwe vaste opstelling ‘De wereld van Utrecht’ geeft antwoord. De expositie ‘De Wereld van Utrecht’ is zo breed en veelomvattend als de titel suggereert. Niet alleen is ruimhartig uit de rijke collectie van het museum geput, de thema’s in de opstelling gaan terug tot het begin van de jaartelling en hebben een internationale reikwijdte.