We kennen allemaal verhalen over dieren; ze maken deel uit van onze collectieve verbeelding. Van kinds af volgen en observeren we diersoorten in allerlei situaties. Velen van ons hebben ook persoonlijke meningen over dieren gevormd. Wie spreekt over dieren begeeft zich op een populair maar zeer complex terrein, toch zijn ze er altijd geweest. Mensen evolueren samen met andere dieren en ook onze houding tegenover hen groeit mee.

In Dierenleven wordt het onderwerp ‘dieren’ onderzocht vanuit de beeldende kunst. Er worden fundamentele vragen gesteld worden over wat ‘dier zijn’ is, en of mensen in staat zijn om bevriend te zijn met andere soorten. Deelnemende kunstenaars onderzoeken kritisch het idee van ‘menselijk exceptionalisme’, dat voortkomt uit de overtuiging dat dieren niet weten wat doodgaan is, of geen gevoel hebben voor de toekomst.

Kunnen we, en onder welke omstandig­heden, een dierlijk standpunt aannemen?

Beeld: Piero Geraldi, Aporrhai, 2020. Courtes of Fondazione Piero Gilardi and Michel Rein, Paris / Brussels.