Kunsthal Gent presenteert ‘Bootleg Paintings’, een tentoonstelling van de Gentse kunstenaar Dieter Durinck. Met een serie van meer dan 40 ‘groene’ werken uit de afgelopen jaren brengt Durinck een kritische hommage aan verschillende tijdperken en stromingen binnen de schilderkunst van de 20ste eeuw.

Werken van bekende en minder bekende meesters werden geherinterpreteerd op nieuwe formaten en overgoten met een groene kleur, een verwijzing naar de groene computerschermen uit de jaren ’80 en naar de typische Amerikaans nachtbeelden van de Eerste Golfoorlog. Het is onbewust ook een echo naar de bekende reeks nachtopnames van Thomas Ruff, waarin naar diezelfde oorlog wordt verwezen.

De reeks is tegelijkertijd ook een persoonlijke etude naar verschillende mogelijkheden binnen de handeling van het schilderen. Ze functioneren als een hulde aan de geschiedenis van de schilderkunst én als een verdoken kritiek op de kennis hiervan via reproducties.

‘Bootleg Paintings’ bevat referenties naar o.a. Les demoiselles d’Avignon van Picasso 1907), L’usage de la Parole (1927-29) van Magritte, Le movement des billes (1926) van Fernand Léger, Zig-zag Zigzag (1987) van René Daniëls, The Studio (1969) van Philip Guston, Käthe Grüsse (deel 2/3) (1990) van Luc Tuymans, …

Beeld: Kunsthal Gent