In ‘Door de bomen’ staat het park van de Fraeylemaborg centraal. Het park is een Rijksmonument: een aangelegd park van nationaal belang dat behouden moet blijven. Wat maakt het zo bijzonder?

Het park van de Fraeylemaborg. Expositie over de geschiedenis van het park, de vorm en de manier waarop het door de eeuwen heen met de mode is veranderd, wordt met behulp van historische kaarten en tekeningen uitgediept. Het park leeft. De seizoenen komen en gaan. Een nieuwe film laat zien wat er achter de schermen gebeurt in het behoud van een groeiend monument.In het park wordt gewerkt, gewandeld, uitgerust. Het spreekt tot de verbeelding. Met werk van kunstenaars Wilco van der Laan en meer. Zie in door de bomen het park van de Fraeylemaborg. Ga erop uit en laat je verrassen.