Natuur in Zuid-Amerika en dichterbij
ARTIS heeft Humberto uitgenodigd als samensteller van een tentoonstelling vanwege zijn grote enthousiasme voor en verbinding met natuur. Hij laat in de Westzaal van het Groote Museum zijn perspectief op Zuid-Amerika en Suriname zien. Humberto Tan: “Mijn focus ligt op de dieren uit Zuid-Amerika, met een lichte nadruk op Suriname. Het amazoneregenwoud in Zuid-Amerika vormt de longen van ons bestaan en Suriname is met 93% bebossing het meest beboste land van de wereld.ˮ In het depot viel Humberto’s oog onder meer op morphovlinders, het negenbandgordeldier en een brilkaaiman. Humberto combineert deze opgezette dieren met zijn fotografie van het continent, waaronder een serie ara’s.

In de Oostzaal van het museum geeft Humberto zijn perspectief op Nederland, want ‘ook dichtbij huis vind je mooie werelden vol schitterende natuur,’ zo stelt hij. Met deze tentoonstelling wil ARTIS een plek geven aan Humberto’s verwondering en kennis over natuur, en daar bezoekers mee inspireren.

Beeld: Scharlaken ara’s in boom gefotografeerd door Humberto Tan in Suriname © Humberto Tan