De tentoonstelling Love Is Forever, Isn’t It? is een van de meest uitgebreide overzichtstentoonstellingen van het omvangrijke oeuvre van Dorothy Iannone in het M HKA.

Dorothy Iannone (1933-2022) was een in Berlijn gevestigde Amerikaanse beeldende kunstenaar. Haar artistieke praktijk omvatte schilderijen, kunstenaarsboeken, video-installaties, sculpturen, tekeningen en geluidswerken. In haar beeldende en geschreven oeuvre creëerde ze een unieke relatie tussen tekst, beeld, geluid en sculpturale objecten, met een bijzondere nadruk op hun narratieve en fictionele dimensies.

Het voornaamste aandachtspunt van dit project is de hercontextualisering van Iannone’s werk, waarbij specifiek de intrinsieke performatieve aard, die tot nu toe nauwelijks is onderzocht, wordt belicht. De tentoonstelling verkent romanconventies, verhaallijnen, relaties tussen woorden en beelden en auto-fictionele en biografische elementen in haar creaties.

Iannone onderzocht onderwerpen rond vrouwelijke seksualiteit, wat ertoe leidde dat haar werk meerdere malen werd gecensureerd. In haar levendige oeuvre exploreerde ze gevoelens en emoties en creëerde ze een erotische iconografie die grotendeels geïnspireerd was op een niet-westerse en boeddhistische beeldtaal. Met passie beschreef ze haar intieme vriendschappen en relaties met haar muzen, artiesten en geliefden.

Hoewel ze persoonlijke en artistieke associaties had met Fluxus, beschouwde Dorothy Iannone zichzelf nooit als een lid van de beweging. Haar transdisciplinaire en veelzijdige praktijk vormt ongetwijfeld een unieke dialoog met de neo-avant-garde bewegingen van de jaren 1960, 1970 en 1980.

Iannone’s tentoonstelling in het M HKA neemt toeschouwers mee op een emancipatorische tocht naar onvoorwaardelijke liefde, de huldiging van het matriarchaat en het rijk van Eros. Zoals ze het treffend formuleerde in een van haar teksten: ‘Als ik op een of andere manier mensen heb geholpen om dichter bij zichzelf te komen, dan zou dat veel voor me betekenen.’

Beeld: Collection M HKA / Collection Flemish Community