Toen in 1847 de stoomtrein tussen Den Haag en Rotterdam ging rijden, zal niemand zich hebben gerealiseerd dat met de rookpluimen van de locomotief het tijdperk van de stoommachine ok in Rijswijk zijn intrede had gedaan. Behalve een stoomtrein kwam er ok een stoomtram en nieuw gebouwde
fabrieken an de Vliet werden uitgerust met stoommachines voor het productieproces en hoge schoorstenen die dag in dag it donkere wolken uitbraakten.