Tot het midden van de vorige eeuw behield Rijswijk zijn dorpse karakter. Dit veranderde in razend tempo toen na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw in gang werd gezet. Beeld: Logo Museum Rijswijk