Vanaf 8 oktober is de tentoonstelling Vensters te zien, over de ervaring van ruimte. Hoe beleef je de wereld, zowel diep van binnen als om je heen? Kunstenaars zijn bij uitstek in staat om een andere blik op onze vertrouwde omgeving en op onszelf te werpen. Een nieuw venster te openen.

Wat maakt een plek prettig, of juist niet? Kan dezelfde omgeving voor de een troosteloos zijn en voor de ander troostrijk? Hebben gevoelens en herinneringen ook een eigen ruimte?

In de tentoonstelling Vensters staat de zintuigelijke beleving van ruimte centraal. Ruimte in de breedste zin van het woord: van bekende elementen uit de openbare omgeving, de inrichting binnenshuis, lichaamsstructuur, het interne ‘geheugenpaleis’ tot aan landschapsvormgeving. En niet alleen in visuele zin. Juist ruiken, horen en voelen zijn bepalend voor de ervaring van ruimte.

Daarbij duiken de kunstenaars die Museum IJsselstein heeft benaderd voor deze tentoonstelling zowel diep in hun eigen binnenwereld, als dat ze de bezoeker uitnodigen om de wereld door de ogen van een ander te bekijken. Of juist om de ogen te sluiten, en te durven vertrouwen op andere zintuigen die ons meer over de ruimte in en om ons heen vertellen.

Ook krijgt in Vensters de meest recente tentoonstelling mens maakt landschap maakt mens een vervolg: landschapsarchitectuur gaat immers bij uitstek over (de vermeende maakbaarheid van) onze omgeving. In een buitenexpositie wordt een geschiedenis van cultuurlandschap het Groene Hart getoond.

Vensters biedt een blik op de veelvoud aan beleving van ruimte.