Hoopvolle dromen

De kunstenaars in DREAM ON zijn hoopvolle wereldverbeteraars in onzekere en beangstigende tijden. Ze laten zich in hun kunst niet tot doemdenken verleiden. Oude folklore en legendes, rituelen en bezweringen vormen voor hen het startpunt voor nieuwe kunstwerken. Historische gebruiken en verhalen worden nieuw leven ingeblazen om te dienen als spiegel voor hedendaagse, maatschappelijke problemen en het verbeelden van een alternatieve toekomst. Ze durven nostalgisch te mijmeren en al lachend te dromen over wat komt.

De wereld weer betoveren

Activistisch maar niet cynisch. Vanuit die grondhouding agenderen de kunstenaars politieke en maatschappelijk geëngageerde thema’s als dekolonialiteit en intersectioneel feminisme (diverse vormen van maatschappelijk onrecht). Ze claimen een plek voor gemarginaliseerde groepen, verdwenen culturen en dus in de kern voor onderbelichte en ondergewaardeerde verhalen. De kunstenaars stellen zaken aan de kaak maar doen dat lichtvoetig en met humor.

Beeld: Ali Cherri, Gilgamesh (the Death of Enkidu), 2023. Bruikleen galerie Imane Fares. Courtesy Ali Cherri Studio