In de prentenkabinetten worden de portretten getoond die Gosse Koopmans (1957) en Christiaan Kuitwaard (1965) van elkaar maakten tijdens de kunstbeurs Art Noord, die van 6 t/m 9 oktober in het museum plaatsvond. Het project kwam voort uit hun wederzijdse fascinatie voor het schilderen naar waarneming; hoe de waargenomen ruimtelijke werkelijkheid kan worden vertaald naar het platte vlak. Doordat beide schilders vanuit hun vaste standpunt elk fysionomisch detail zo consequent mogelijk registreerden – waarbij hun blikrichting telkens versprong – traden er perspectivische vervormingen op. De reeks duelportretten vormt de uitkomst van een onderzoek naar het proces van zuiver waarnemen, in de wetenschap dat handschrift, stijl en perceptie altijd een persoonlijk stempel drukken op elk eindresultaat.

Beeld: Duoportretten