Eb en vloed, laag en hoog water. Je vindt het op de Wadden.
Het waddengebied is heel bijzonder. Het is het grootste droogvallende zeegebied van de wereld!
Het strekt zich uit van Den Helder over de Nederlandse, Duitse en Deense kust tot Skalingen in Denemarken. Sommige planten- en dierensoorten vind je alleen maar hier! Deze hebben zich over duizenden jaren aan de moeilijke omstandigheden in het waddengebied aangepast. Sinds 2009 is het waddengebied UNESCO-werelderfgoed.

In deze tentoonstelling maak je kennis met dit bijzondere gebied. De prachtige foto’s van Pieter de Vries tonen het waddengebied bij hoog en laag water. Speciaal voor deze tentoonstelling heeft hij 24 uurs opnamen gemaakt van het Amelander waddengebied. Het resultaat geeft een prachtig beeld van het getij.