In deze expositie wordt het verhaal belicht van de herbestemming van de Sint Isidorus kerk naar Museum Nagele. De herbestemming van kerken is een actueel thema in Nederland.
De architectuur, het oorspronkelijke gebruik en ook de impact van de sluiting op de parochianen komen aan de orde. Verder zijn er foto’s te zien van de ontmanteling en de herinrichting van het kerkgebouw; tientallen vrijwilligers uit Nagele en omgeving zijn actief geweest om de herbestemming van kerk naar museum te realiseren.
De expositie is een terugblik en een uiting van waardering voor een bijzonder burgerinitiatief.
Beeld: St. Isidoruskerk Nagele interieur, Collectie Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed Rijksuniversiteit Groningen.