In Nederland bevindt zich een rijke verzameling van kunst- en andere erfgoed collecties in openbaar bezit, de Collectie Nederland. Dit kostbare bezit is van én voor iedereen. Museum Valkenburg heeft afgelopen jaren veelvuldig aanspraak gemaakt op bruiklenen voor tentoonstellingen uit deze Collectie Nederland. Een twintigtal werken bleef in langdurige bruikleen in het depot van het museum. Die werken, van onder meer Lei Molin, Ger Lataster, Jef Diederen, Frans Vos en Gèr Boosten, vormen de kern van de tentoonstelling.

Naast deze unieke bruiklenen aanvaardt Museum Valkenburg ook schenkingen als deze in het tentoonstellingsbeleid passen. Zo beschikt het museum over een collectie van bijzondere schilderijen en archeologische voorwerpen. Vanwege de sluiting van diverse regiokantoren van de Rabobank mocht het museum een schenking aanvaarden uit de verzameling van de bank o.a. een viertal schilderijen van Charles Eijck. De opheffing van een klooster in Brabant leverde belangrijke aanwinsten voor het museum op, zoals twee monumentale werken van Charles Eijck, en uit andere schenkingen een portret van Charles Eijck, geschilderd door Hans Truyen, en werk van Karin Eijck.