Startlocatie Museum De Dageraad Burgemeester ir. Jan Willem Cornelis Tellegen was een bevlogen en sociaal leidsman. Hij begon zijn carrière in Amsterdam in 1901 als directeur van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht. Hij had een belangrijke rol in het realiseren van vele nieuwe woningen voor arbeiders volgens de eisen van de Woningwet uit 1901. Hij betrok jonge, bevlogen architecten bij de bouw van deze woningen, en stelde daarbij vooral schoonheid voorop. Het creëren van een schone en fraaie woonomgeving zou leiden tot blije en tevreden bewoners, wat weer zou helpen bij het verbeteren van hun positie in de maatschappij. Een filosofie die ook bij de architecten van de Amsterdamse School hoog in het vaandel stond. Tellegen maakte zichzelf geliefd met zijn manier van besturen, en Amsterdam was dan ook geschokt toen hij stierf. Al snel werd besloten tot het realiseren van een monument om hem eer aan te doen. Architect Piet Kramer en de beeldend kunstenaars Chris van der Hoef en Hendricus Jansen van Galen verwerkten zowel de vormentaal als het gedachtengoed van Tellegen en de Amsterdamse School in dit bijzondere monument, dat nog altijd te bewonderen is in de Burgemeester Tellegenstraat. Beeld: website Museum het Schip