Wat is de relatie tussen geloof en de kunst van vandaag?

“Geloof gaat over twijfel én overtuiging; over wat je niet kunt weten maar wel kunt voelen; over wat taal en rede te boven gaat. In die zin is elk kunstwerk een sprong in het onbekende.”

Moderne westerse kunst draagt een religieuze erfenis met zich mee. Zelfs als ze geen godsdienstige functie heeft, blijft ze beïnvloed door christelijke motieven. Deze invloed komt tot uiting in symboliek en de bijzondere status die aan kunstwerken wordt toegeschreven: kunst verbindt de zintuigen met het bovenzintuiglijke, het materiële met het spirituele, het eindige met het oneindige. Haar religieuze oorsprong is nooit ver weg.

De manier waarop we over kunst spreken is sterk beïnvloed door religieuze tegenstellingen: tussen het hogere en lagere, bijzondere en alledaagse, spirituele en materiële.

De tentoonstelling Een sprong in het onbekende verkent de betekenis van geloof in de kunst van vandaag. Voor veel kunstenaars heeft geloof zowel een religieuze als een ruimere betekenis: geloof gaat over onze relatie met het onbekende en onbevattelijke. Hoe navigeren we door de onzekerheden van het leven en waar vinden we houvast? Sommige kunstenaars komen via hun werk dichterbij het hogere, anderen uiten kritiek op de maatschappelijke rol van de kerk. Wat hen verenigt, is het geloof in de kracht van kunst om paden te banen voorbij het bekende.

Beeld: Edith Dekyndt, 2021, Courtesey of de Artist and Galerie Greta Meert