Een dichter, een schilder en een waterstaatkundige. Noord-Groningers die landelijk aanzien hebben verworven, maar verder met ogenschijnlijk weinig overeenkomsten. Bij nadere beschouwing waren het alle drie talentrijke mannen die belangrijk werk hebben nagelaten, die elkaar kenden en die elkaar steun hebben gegeven in lastige periodes. Aan dit drietal wijdt Openluchtmuseum Het Hoogeland de voorjaarstentoonstelling Eenvoud en Stoerheid. Beeld: Johan Dijkstra portret van Willem de Merode 1923