In de schilderkunst van Ema Vanekova draait het om de waardering van simpele en stille momenten in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het pellen van fruit, het bereiden van eten of het samenzijn met een geliefde. Het zijn spontane performances uit het alledaagse leven.

OVER HET WERK VAN EMA VANEKOVA

Als figuratief schilder onderzoekt Vanekova op welke manieren zowel de inwendige als de uitwendige wereld van een jonge vrouw uit de 21ste eeuw in beeld kan worden gebracht. Haar eigen dagelijkse leven is hierbij het uitgangspunt. Vanekova observeert die momenten waarin voor haar een diepere laag aanwezig is. Juist in de eenvoud van het alledaagse, wordt geraakt aan bijvoorbeeld gevoelens van gemis. Deze momenten zijn voor haar verbonden met haar Slowaakse achtergrond.

In haar figuratieve, expressieve beeldtaal probeert Vanekova deze gevoelens te verbeelden. Ze maakt daarbij steeds de vergelijking tussen het trage en dat waaraan voorbij wordt gegaan in de snelle, altijd in ontwikkeling zijnde wereld om ons heen.

Beeld: Ema Vanekova, Dasha